OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Úvod

 

 

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia je založená na presvedčení, že hospodársky rast, sociálny pokrok a ochrana životného prostredia majú byť vo vzájomnej rovnováhe tak, aby sa aj budúce generácie mohli tešiť z kvalitného a udržateľného životného prostredia.

Nové technológie používané v Európe, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, by mohli tiež prispieť k vyššej konkurencie schopnosti nášho hospodárstva.

Slovensko, podľa štatistík, produkuje na obyvateľa jedno z najvyšších množstiev komunálnych odpadov v Európe, v jeho spracovaní a zhodnocovaní však zaostáva. Podľa prieskumu Eurostatu končí tento odpad z 83% na slovenských skládkach. Adekvátna pozornosť sa nevenuje recyklácii, energetickému zhodnocovaniu, kompostovaniu či spaľovaniu. /zdroj.TASR/

Tento nepriaznivý stav v oblasti spracovania odpadov a ich využitia, viedol predstaviteľov samosprávy a súkromného sektora k vytvoreniu organizačných zoskupení, ktoré na základe doterajších skúseností a nových legislatívnych noriem pristúpili ku komplexnému  riešeniu odpadového hospodárstva v záujmovom území.

Zainteresované subjekty svoju stratégiu postavili na špecializácii, odbornej spôsobilosti, profesionalite a vzájomnej výhodnosti.