OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

O nás

 

Naša projekčná a inžinierska firma, sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov. Naše navrhované riešenia investícii do sektora odpadového hospodárstva, zabezpečujú ochranu a podporu biologickej diverzity pôdy, vedú k zlepšeniu životného prostredia a zníženiu miery znečistenia ovzdušia. K tomu nám slúžia inovatívne technológie ohľaduplné k životnému prostrediu a účinne využívajúce zdroje odpadov. Priemyselné environmentálne technológie zhodnocovania  odpadov v odvetviach priemyslu, poľnohospodárstva,  potravinárstva, cestovného ruchu, obchodu a služieb ponúkajú udržateľné riešenia pre decentralizované zásobovanie energiami, efektívne zhodnocovanie odpadov a návrat organickej hmoty do prírody prirodzenou cestou.

Naša filozofia nás vedie k tomu, aby v našich zariadeniach bolo možné spracovávať
široké spektrum odpadov pri vysokej efektivite procesov využívaním najnovších technológii .

 

Dynamika rozvoja priemyselnej výroby zvyšuje množstvá vznikajúcich odpadov, čo vyvoláva tlak na rozvoj služieb komplexného odpadového hospodárstva z hľadiska kvantity, komoditnej štruktúry a nie v poslednom rade kvality služieb. Riešením je outsourcing, ktorým dopĺňame realizáciu zákaziek vo vlastnej réžii hlavne u veľkých obchodných reťazcov a priemyselných zákazníkov. Vždy ide o komplexné zastrešenie problematiky vznikajúcich odpadov v rozsahu povinností vyplývajúcich zo súčasnej platnej legislatívy odpadového hospodárstva.