OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Akcionari

 

 

Kontakt

image

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber

                 a nakladanie s odpadmi

 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vzniklo v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb a je zapísané v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre.

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí.
Združenie momentálne pozostáva zo 65 členských obcí Nitrianskeho kraja. V okrese Nitra je to 49 obcí, v okrese Topoľčany 14 obcí a v okrese Šaľa sa nachádzajú 2 členské obce. Dovedna žije na území združenia takmer 79 500 obyvateľov  vo viac ako 25 000 domácnostiach.

 

Ciele združenia

 • dlhodobá realizácia separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek
 • zabezpečenie zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu
 • vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti
 • riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia
 • osvetová činnosť zameraná na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie

 

Kontakt: www. PZO.SK

 • Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Výčapy – Opatovce 204
951 44 Výčapy – Opatovce

Korešpondenčná adresa:

Korytovská 20
951 41 Lužianky
+421 915 494 144
+421 915 494 145
lubos.kovac(at)pzo.sk robert.kandrik@pzo.sk

 

 

imageIng. Friedrich Bauer GmbH

Oberegging 24

A-3373 Kemmelbach

Tel.: +43 I 7412 I 52295, Fax: +43 I 7412 I 52295-12

Mail: office@bauertech.com, Web: www.bauertech.com
Inžinierska kancelária

Vysoko kvalitné riešenia ušité na mieru

 • Poradenstvo
 • Vývoj
 • Plánovanie, návrh & detailná konštrukcia
 • Kontrola výroby & montáže
 • Strojárenstvo & špeciálne strojárenstvo
 • Výrobné zariadenia
 • Automatizácia & dopravná technika

Kto presne vie čo má robiť, môže veľmi rýchlo poskytnúť požadovaný výsledok - presne tak, ako to zákazník chce a potrebuje.

Riešenie priamo na mieru s najvyšším štandardom

Naše spektrum služieb má širokú odbornosť. V každej oblasti sa vysoko kvalifikovaní pracovníci snažia o to, aby ste mali k dispozícii efektívne odborné znalosti: od poradenstva až k vývoju, od ekonomických výpočtov až k plánovaniu, od návrhu až k podrobným konštrukciám a od výrobného a montážneho dozoru až po schválenie prevádzkového zariadenia.

Takto svoje technické problémy vyriešite okamžite - priamo a profesionálne.

 


Skupina IN - GROUP

www.in-group.sk

 P.O.BOX 24, 927 03 ŠAĽA
 tel: 00421 31 775 41 29

Skupina IN reprezentuje skupinu spoločností z oblasti stavebníctva, výroby stavebných prefabrikovaných prvkov ( železobetónové halové systémy a zámková dlažba ), predaja stavebných materiálov a kvalifikovanej strojárskej výroby najmä pre chemický a energetický priemysel.

Kompatibilita riadenia spoločností umožňuje ponúkať zákazníkovi komplexnú dodávku investičných celkov v chemickom a energetickom priemysle.
Naším cieľom je zabezpečiť trvalý rast skupiny rozšírením portfólia ponúkaných činností akvizíciami, zabezpečiť bezprecedentnú kvalitu našich služieb a výrobkov, ponúknuť komplexné služby nielen v oblasti predaja stavebných materiálov ale i poskytnutia služieb spojených so zabezpečením bývania a zariadenia domácností.

Skupina IN pôsobí na trhu prostredníctvom spoločností:

·  INVEST IN a.s.

·  IN VEST s.r.o.

·  L - INVEST s.r.o.

·  STAVMAT IN s.r.o.

 

 

 

image

 

Til forsidenTil forsidenWeiss A/S the Weiss-Envikraft Group

Firma bola založená v roku 1922 - dnes, súčasť Envikraft Invest Group

 

 

 

 

KONTAKT: DANMARK                               

                 WEISS A/S
                     Ved Stranden 1
                     DK-9560 Hadsund

                     www.weiss-envikraft.dk
                     T: +45 9652 0444
                     F: +45 9652 0445
                     E: info@weiss-envikraft.eu

 

PARTNERSTVO S WEISS - ENVIKRAFT

 

Overené riešenia

Flexibilita pri výbere typu odpadu

Úplná zhoda so smernicami Európskej únie o zhodnocovaní odpadov

 

BUDÚCNOSŤ JE TAKÁ, AKÚ SI JU SPRAVÍME

Zhodnocovanie odpadov je budúcnosť! 

ZHRNUTIE

 

Neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by sme nemohli využívať

obnoviteľnú energiu, ktorá je obsiahnutá vo zvyškovom, inak nevyužiteľnom komunálnom odpade.