OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Projekty

Komplexné odpadové hospodárstvo (KOH)

 

Dynamika rozvoja priemyselnej výroby zvyšuje množstvá vznikajúcich odpadov, čo vyvoláva tlak na rozvoj služieb komplexného odpadového hospodárstva z hľadiska kvantity, komoditnej štruktúry a nie v poslednom rade kvality služieb. Riešením je outsourcing, ktorým dopĺňame realizáciu zákaziek vo vlastnej réžii hlavne u veľkých obchodných reťazcov a priemyselných zákazníkov. Vždy ide o komplexné zastrešenie problematiky vznikajúcich odpadov v rozsahu povinností vyplývajúcich zo súčasnej platnej legislatívy odpadového hospodárstva.

 

Služby

Komplexné odpadové hospodárstvo (KOH)

imageimageimageimage

Služby KOH poskytované spoločnosťou sú uceleným balíkom a umožňujú zákazníkov odbremeniť od problémov so vzniknutým odpadom a možnými následkami pri nedodržaní povinností pôvodcov odpadu podľa legislatívy odpadového hospodárstva.

 

Tekuté odpady

image

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. ponúka servis čistenia a údržby odlučovačov ropných látok a lapačov jedlých tukov. Účelovým technickým zariadením na prepravu tekutých odpadov je veľkokapacitná ADR cisterna s objemom 12 m3 a prívesom na príslušenstvo.

 

Služby pre obce

image

Naša spoločnosť zabezpečuje Komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regionu. V jednotlivých obciach sa robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Na obciach zabezpečujeme aj vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.

 

Legislatívny servis

image

Našim zákazníkom ponúkame služby v zabezpečení ich legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva v tomto rozsahu : vedenie zákonnej evidencie odpadov; vypracovanie, doplnenie, predĺženie a kontrola platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva; vypracovanie Hlásenia ...

 

Služby pre občana

image

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. poskytuje svoje služby aj súkromným osobám, a to: odvoz sutí pri búracích prácach; odvoz zmiešaných odpadov pri upratovacích a búracích prácach; poskytnutie vhodných kontajnerov podľa potreby zákazníka ...

 

Nebezpečné odpady

image

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi ponúkame tieto služby: poradenstvo; odber, zvoz a zhodnotenie/zneškodnenie NO, legislatíva; environmentálne záťaže; zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo

 

 

V procese Komplexného Odpadového Hospodárstva nám pomáhajú naši partneri :

Envi - Geos Nitra, s.r.o

Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Sme držitelia certifikátovISO 9001:2001,
                                             ISO 14001:2005,
                                             OHSAS 18001:2008

Kontakt:

ENVI - GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel/Fax:   00421 37 7723 050

E-mail:     envigeos@envigeos.sk

Pobočka Prešov
Sabinovská 87, 080 Prešov, Tel/Fax: 00421 51 748 220