OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Bioplynové technológie

 

Bioplynové technológie pre budúcnosť !

Biogas technology with a future !

 

 

 

 

EURODRUŽSTVO - Ing. Július Olšiak, CSc.

projektová a inžinierska príprava stavieb

Sabinovská 10,   821 02 Bratislava

 

Tel: 02 / 434 296 08, Fax:  02 / 434 265 92, mob: 0905 / 312 481, E-mail: ekosoftcentrum@stonline.sk